Marketing strategie SNV

SNV ontwikkelingsorganisatie

Klaar voor concurrentie

Begin 2016 begon ik bij SNV. Een gedenkwaardig jaar waarin SNV voor het eerst in 50 jaar volledig gefinancierd zou worden door projectinkomsten, zonder enige vaste subsidie van de Nederlandse overheid. Dit vroeg om een marketing strategie waarmee we onszelf in de internationale ontwikkeling arena konden neerzetten.

Impact 2017 check

Deze aanpak werd een succes. Een order intake van 110 miljoen euro door diverse financier stelde SNV in staat om 300+ programma’s uit te voeren in 30+ ontwikkelingslanden, waardoor 6.1. miljoen mensen een steuntje in de rug kregen bij het verbeteren van hun levens.
Het jaar daarop groeide de order intake naar 194 miljoen euro. Een dermate daverend succes dat de focus verschoof naar het goed opschalen van projectuitvoering.

Marketing programma’s

Samen met het internationale management team hebben we de marketing strategie vormgegeven in vier programma’s:.

I Merk positionering

SNV neerzetten als één merk met eenzelfde ‘look and feel over drie sectoren en dertig landen. 
De kracht van SNV zit hem erin dat we naast directe impact ook blijvende verandering bewerkstelligen, en wel door markten op gang te helpen, inclusief de versterking van instituties en hun beleid.

Meer bereik en herkenning in de markt door free publicity, content marketing en story telling via onze eigen kanalen.  En meer persoonlijk contact met funders. 

II Product leiderschap

SNV profileren als een product leider met onze producten als bewijs van het premium merk.
Bij alle producten gaan we voor blijvende verandering, door markten te triggeren, en instituties/ beleid te versterken.

Marktanalyses uitgevoerd met behulp van Business Canvas.
Key messages vastgesteld per product en consistent uitgedragen.

Youth employment
Sustainable nutrition
Lifestock and Pastoralism
Dairy
Off grid electricity

III Klant intimiteit

Kwantitatieve en kwalitatieve market intelligence. Samen met corporate sales tactieken per funder ontwikkeld.
Adviseren/ ondersteunen van funder relaties op events, in besprekingen en interviews met beslissers, en door middel van online communicatie. 

Persona, een marktvrouw die ver voor het ochtendgloren is opgestaan

IV Innovatie

Verkennen van verschillende onderwerpen; zoals proposities in een urbane in plaats van rurale context, marktontwikkeling stimuleren met mobiele data collectie, mechanismen om interventies op te schalen.
Introductie van persona’s om klantgericht werken te stimuleren. Ook al wordt SNV gefinancierd door instituties, het gaat uiteindelijk om de doelgroep van producenten en consumenten met een kleine portemonnee in ontwikkelingslanden.

%d bloggers like this: