Propositie Marketing

Perspectief van de doelgroep voorop.

Complexe (technische) zaken transformeren tot aansprekende proposities die aanzetten tot actie (gedragsverandering), met een klant-levenscyclus aanpak.

Frisse marketing plannen met een uitvoerbare strategie.

Een uitgebalanceerde propositie.

Mijn aanpak

De essentie van marketing is steeds voor ogen houden wat een klant heeft aan jouw dienstverlening.
Een open deur natuurlijk, maar in de praktijk van B2B marketing speelt er zoveel in een organisatie  (technische beslommeringen, aandeelhoudersbelangen, personele zaken, incidenten) dat dit nogal eens op de achtergrond raakt. Daarom moet een marketeer in mijn ogen steeds weer vragen stellen, “Wat zijn de doelen van de klant.” “Wat heeft een klant aan onze diensten?” En, “Is de dienst eenvoudig genoeg?”

Marketing betekent dus met je klanten in gesprek gaan. Daartoe moet je allereerst weten wie ze zijn. Ken de doelen van de persoon die je voor je hebt, alsook zijn of haar organisatie. Delen jullie een zelfde core-business of biedt je een hygiene factor? Wie beslist, betaalt en gebruikt jouw diensten?
 
Pas als je dat weet kun je doel treffen. Ik kan goed schakelen met de creatievelingen van communicatiebureaus, maar evengoed met technische ontwikkelaars. Ik kan een strategische visie voor de komende jaren neerzetten, maar behaal ook graag snel resultaat met actiematige campagnes.  

Bij alles gaat het namelijk om het scheiden van hoofd en bijzaken, creatief denken en knopen durven doorhakken.

De combinatie van analyse en actie, harde en zachte factoren maakt marketing voor mij zo afwisselend.

Ontwikkelingssector

Ik heb drie jaar ervaring bij SNV, een internationale ontwikkelingsorganisatie (NGO) die markten -inclusief hun institutionele kader – voor basisproducten zoals voedsel, water en duurzame energie op gang brengt.

De impact van SNV’s werk betekent dat mensen die in armoede leven, manieren krijgen aangereikt om meer inkomen te genereren, en toegang te krijgen tot basisdiensten. SNV wordt volledig project gefinancierd door institutionele en private B2B donoren,

Als strategisch marketeer en team manager heb ik mede vorm gegeven aan SNV’s mondiale marketing strategie, en die geïmplementeerd middels vier programma’s.

Daarnaast gaf ik leiding aan de dagelijkse communicatie en persrelaties, plus het ondersteunen van project communicatie staf in de landen-kantoren.

De zorg, mijn zorg

Mijn zoon Kofi

Als ouder van een zwaar verstandelijk beperkt en autistisch kind, Kofi, heb ik ervaring opgedaan in de dagelijkse praktijk. Het helpt  dat ik ben opgeleid als psycholoog

Drie jaar was ik lid van de verwanten commissie bij de instelling waar mijn zoon leeft, we adviseerden de Raad van Bestuur.

Ik heb interviews en presentaties aan zorg-professionals gegeven over mijn ervaring met Kofi en de zorg die hij ontvangt, vooral waar het gaat om het betrekken van verwanten (de driehoek).

Mijn boek ‘Kofi, het kleine leven van een autistische jongen.’ zag het licht en ik schrijf al jaren blogs over hem.

Zijn leven is klein, maar ik wil overbrengen dat er meer in hem omgaat dan je op het eerste oog ziet. Ik wil mensen meenemen in zijn leven, en het zijne zodoende een ietsjepietsje verruimen.

Telecom

Professioneel opgegroeid bij de Nederlandse marktleider KPN, mijn ervaring verbreed bij de Zweedse prijsvechter Tele2 en de Duitse operator T-Mobile in Nederland.
Het merendeel van de tijd (ruim 20 jaar) werkte ik als team manager met een scala aan medewerkers; hooggekwalificeerde technische product managers, commerciële product managers,  planmatige propositie marketeers, slimme pricing managers en creatieve communicatie staf. 

Ervaring

  • Portfolio management: vast-mobiel voice-data.
  • Ondersteunen corporate sales (strategie, targets, proposities)
  • Partnerships (alarm, pin, gezondheidszorg, lokatie gebaseerd zoeken)
  • Onderhandelen met regelgever en marktpartijen.
  • Propositie ontwikkeling
  • Klant-levenscyclus 
  • Campagnes (above, below, on- en offline)
  • Prijzen  (retail, wholesale, B2, B2C)
  • Organisatie advies(IT, klachten, kostenreductie, primair proces)


%d bloggers like this: